Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. 

Lue lisää

Uusimmat matkustustiedotteet

Nepal: matkustustiedote
18.5.2020

Nepal: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Nepalin poliittiseen kulttuuriin kuuluvat mielenosoitukset ja muut poliittiset mielenilmaukset. Väkijoukkoja tulee näissä tilanteissa välttää. Ulkomaalaisen osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen saattaa johtaa maasta karkottamiseen. Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus, mikäli aiot vaeltaa yli 3000 metrin korkeudessa.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Nepal on muuttanut maahantulosäännöksiä estääkseen viruksen leviämisen ja rajoittanut visa-on-arrival ns. lentokenttäviisumeiden myöntöperusteita useiden maiden kansalaisten osalta ja myös vaatii näiden maiden kautta matkustaneilta lääkärintodistusta. Ainoa rajanylitys- ja poistumispaikka on Tribhuvan kansainvälinen lentokenttä Kathmandussa. Rajoitukset tulevat usein voimaan nopealla aikataululla. Nepal Immigration tiedottaa viisumi- ja maahantulorajoituksista verkkosivuillaan.

Useat Nepaliin operoivat lentoyhtiöt ovat tehneet muutoksia lentoaikatauluihinsa. Matkustajia kehotetaan seuraamaan lentoyhtiöiden verkkosivuja.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Nepalin paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:

Kathmandun suurlähetystö seuraa tilanteen kehittymistä ja tiedottaa muutoksista sosiaalisen median kautta:
https://www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoKathmandu/?ref=bookmarks

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Nepalissa matkustaja voi kohdata haasteita liittyen mm. maan puutteelliseen infrastruktuuriin, sääoloihin ja myös poliittiseen liikehdintään. Poliittiset ryhmittyvät järjestävät Nepalissa ajoittain yleislakkoja. Yleensä lakon aikana kaupat, pankit ja virastot ovat suljettuina ja liikenne on pysähdyksissä. Myöskään taksit eivät lakon aikana kulje. Lakoista ja niiden vaikutusalueista sekä alkamis- ja päättymisajoista tiedotetaan heikosti. Matkailijoita kehotetaankin seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä ja ottamaan matkasuunnitelmissaan tarvittaessa huomioon myös niiden aiheuttamat vaikutukset paikallisliikenteeseen ja elintarvikkeiden saantiin.

Poliisin hätänumero on 100 ja palolaitoksen numero 101. Mahdollisten kielivaikeuksien vuoksi kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä turistipoliisin päivystysnumeroon (+977) (0) 1 4247041.

Erityiset turvallisuusriskit

Yksin vaeltaminen Nepalissa ei ole suositeltavaa (eksyminen, onnettomuudet jne.). Älä siis patikoi tai lähde vaellukselle yksin. Käytä vain tunnettuja ja hyväksi todettuja matkatoimistoja. Vaelluksia on monenlaisia, joista osa on alueilla, joissa matkapuhelinverkko ei toimi. Vaellusta suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon satelliittipuhelimen käyttömahdollisuus. Useat perusmatkavakuutukset eivät kata yli 3000 metrin korkeudessa tapahtuvaa vuoristovaeltamista, joten jos aiot harrastaa vaaralliseksi luokiteltavia lajeja, varmista, että vakuutussuojasi kattaa myös niistä aiheutuvat vahingot.

Rikollisuus

Yksin liikkumista pimeän aikaan ja Kathmandun laakson läheisillä metsäalueilla kehotetaan välttämään.

Taskuvarkauksia, ryöstöjä sekä varkauksia hotellihuoneissa ja suosituimmilla vaellusreiteillä tapahtuu. Asuintalojen samoin kuin hotellien turvallisuusjärjestelyt ovat usein vaatimattomat.

Arvokkaiden metallien mm. kulta-ja hopeakorujen tuonti on tarkoin säännösteltyä. Ulkomaalaisten sallitaan tuovan max 50g kultaa ja max 100g hopeaa maahan.

Jos passi varastetaan, uuden hankkiminen edellyttää poliisiraportin tekoa, vierailua suurlähetystössä sekä uuden viisumin hankkimista. Rikosilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti Nepalin turistipoliisille. Alkuperäinen viisumin maksukuitti tai kopio viisumista on hyvä pitää tallessa koko matkan ajan, jotta tarvittaessa uuden viisumin hankinta helpottuu.

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
puh. +977 1 4247041
Avoinna vuorokauden ympäri

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
puh. +977 61 462161
Avoinna vuorokauden ympäri

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Nepalissa on vasemmanpuoleinen liikenne. Jalankulkijan oikeuksia ei juuri tunneta. Tiet ovat usein kapeita ja huonokuntoisia. Sateet ja maanvyörymät vaikuttavat jo entuudestaan huonolaatuisen tieverkoston kuntoon, mikä lisää liikenneonnettomuuksien riskiä. Erityisesti ylikuormitetuilla, huonokuntoisilla paikallisbusseilla liikkumista tulisi välttää. Pimeän aikaan matkustettaessa vakavien liikenneonnettomuuksien riski kasvaa.

Auton ajamiseen vaaditaan kansainvälinen ajokortti. Kortti pitää olla mukana ajaessa samoin kuin kaikki autoa koskevat paperit. Liikenneonnettomuudet, joissa toisena osapuolena on ulkomaalainen, katsotaan lähes poikkeuksetta ulkomaalaisen aiheuttamiksi. Vahingonkorvausvaatimukset onnettomuuksissa ovat usein suuria.

Moottoripyörää tai skootteria vuokrattaessa on muistettava, että ajoneuvot ovat harvoin vakuutettuja. Vuokraaja on vastuussa kaikesta ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta. Passia ei ole suositeltavaa jättää pantiksi ajoneuvoa vuokrattaessa.

Polttoaineen ajoittaisesta huonosta saatavuudesta johtuen liikkuminen saattaa hankaloitua. Taksit ja julkiset kulkuneuvot saattavat pyytää matkustajilta tavanomaista suuremman maksun aikoina, jolloin bensaa on vain vähän saatavilla.

Nepalissa ei ole rautatieverkostoa. Liikkuminen maassa on teiden ja lentoliikenteen varassa. Viime vuosina Nepalissa on sattunut useita lento-onnettomuuksia. Syynä ovat olleet vaikeat sääolosuhteet, vanha kalusto ja turvallisuusohjeiden puutteellinen noudattaminen. Lennot viivästyvät tai peruuntuvat toisinaan huonon sään takia. Nepalissa operoivat paikalliset lentoyhtiöt kuuluvat EU:n lentokieltolistalle http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/.

Luonnonolot

Nepalin topografia on kolmiosainen: Terain alue lähellä Intian rajaa on tasaista, Kiinaan rajoittuva Himalajan alue on vuoristoista. Näiden alueiden väliin jää niin sanottu kukkula-alue. Lämpötilat vaihtelevat suuresti paikasta ja vuodenajasta riippuen. Kylmimmät kuukaudet ovat joulu-tammikuu, jolloin kukkula-alueellakin yölämpötilat saattavat laskea miinuksen puolelle. Tosin talvikuukausinakin päivälämpötilat ovat pitkälle toistakymmentä astetta.

Parasta matkustusaikaa Nepaliin on maalis-huhtikuu sekä loka-marraskuu. Monsuunisateet alkavat yleensä kesäkuun lopulla ja loppuvat syyskuussa. Monsuunisateet aiheuttavat tulvia ja maanvyöryjä, jotka saattavat katkaista maantieyhteydet päiviksikin. Meteorological Forecasting Division -verkkosivu http://www.mfd.gov.np/ antaa säätiedotuksia englanniksi.

Nepal sijaitsee maanjäristysalueella. Maa on puutteellisesti valmistautunut mahdolliseen maanjäristykseen eikä lääkkeitä tai pelastuskalustoa ole saatavilla riittävästi. Suurella todennäköisyydellä myös lentokenttien toiminta keskeytyy, joten avun saaminen maan ulkopuolelta tulee olemaan vaikeaa. Myös lentoyhteyksiin on odotettavissa suuria häiriöitä.

Tarkista, että matkanjärjestäjälläsi on suunnitelma maanjäristyksen varalle. Tutustu myös Nepalin kansallisen seismologian keskuksen sekä Nepalin kansallisen maanjäristysteknologia seuran sivuihin:

National Seismological Centre (http://www.seismonepal.gov.np)
National Society of Earthquake Technology - Nepal (NSET) http://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home

Maahan asettuvien on hyvä selvittää suurlähetystön sijainti siten, että he hätätilanteessa pystyvät tulemaan paikan päälle omin avuin. Pidempään maassa oleskelevia kehotetaan tutustumaan suurlähetystön valmiusohjeeseen.

Terveys

Matkailijan on syytä varautua turistiripuliin. Elintarvikehygienia Nepalissa on heikkoa eikä kylmäketjuun voi luottaa. Hanavettä tulee välttää. Ravintoloiden työntekijöillä ei useinkaan ole tarvittavaa osaamista hygieenisen ruoan valmistuksesta.

Hengitystiesairauksista kärsivät saavat helposti oireita ilman epäpuhtauksista. Etenkin Kathmandun laaksossa monsuunia edeltävinä kuukausina ilman pienhiukkasarvot kohoavat reilusti.

Nepalissa on havaittu hyttysten levittämää denguekuumetta. Ainoa keino ehkäistä hyttysvälitteisen taudin tarttumista on hyttysten pistolta suojautuminen mm. käyttämällä karkotteita sekä pukeutumalla peittävästi.

Nepalissa monetkaan sairaalat eivät yllä länsimaiselle tasolle. Kathmandussa on joitakin hyvätasoisempia klinikoita, joista saa rokotteita ja hoitoa yleisimpiin turisteja vaivaaviin sairauksiin.

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
puh. +977 1 410 1600 (emergency 24/7) +977 1 425 8554 / 425 2922 (hotline 24/7)
www.norvichospital.com

Ciwec Clinic
Lazimpat, Kathmandu
puh. +977 1 4424 111 /4424 242 /4435 232
Pokharan klinikka
Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6
puh. +977 61 4630 82 /4670 53
ciwec-clinic.com

Nepal International Clinic
Durbar Marg
puh. +977 1 4434 642
nepalinternationalclinic.com

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Nepalin oikeusjärjestelmä eroaa Suomen vastaavasta myös rangaistusten osalta. Erityisesti rangaistukset huumerikoksista ovat ankarat ja paikalliset vankilaolosuhteet huonot.

Maahantulosäännökset

Nepalin maahanmuuttovirasto http://www.nepalimmigration.gov.np/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kathmandun-suurlähetystö

Bansidhar Marg 17
Bishalnagar
KATHMANDU
NEPAL
+977 144 172 21
sanomat.kat@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.