Vältä tarpeetonta matkustamista.

Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on vältä tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksen tähän muodostavat Iso-Britannia, Irlanti ja Etelä-Afrikka, joiden osalta suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista.

Lisäksi tiettyjen maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen suositellaan välttämään kaikkea matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi. Jos silti päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää

Uusimmat matkustustiedotteet

Uzbekistan: matkustustiedote
13.5.2020

Uzbekistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Tilanne Uzbekistanissa rauhallinen, mutta yleinen terrorismin uhka olemassa. Vältä tarpeetonta matkustamista raja-alueille (erityisesti Afganistanin, Kirgisian ja Tadzhikistanin raja-alueille). Noudatettava erityistä varovaisuutta Ferganan laaksoon matkustettaessa.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.
THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.
THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne Uzbekistanissa on suhteellisen vakaa, tosin yksittäisten terroristi-iskujen vaaraa ei voida sulkea pois. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa paikoissa, joissa on koolla paljon ulkomaalaisia ihmisiä sekä ulkovaltoihin liittyvien kohteiden lähellä.

Uzbekistanin raja-alueille matkustamista tulee välttää. Erityisesti Afganistanin, Kirgisian ja Tadzhikistanin vastaisilla rajoilla on ollut levottomuuksia. Ferganan laaksoon suuntautuvilla matkoilla tulee noudattaa suurta varovaisuutta.

Rajat voidaan sulkea ilman ennakkovaroitusta. Paikallisten viranomaisten turvallisuustiedotteita tulee seurata tarkkaan.

Tashkentin ja muiden kaupungin rajoilla on turvallisuustarkastuspisteitä.

Erityiset turvallisuusriskit

Uzbekistanin raja-alueella on miinoja ja matkustamista raja-alueille, erityisesti Afganistanin, Kirgisian ja Tadzhikistanin raja-alueille tulee välttää. Raja-alueista ei ole olemassa karttoja.

Rikollisuus

Uzbekistan on turisteille melko turvallinen maa. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä erityisesti basaarialueilla ja muilla ruuhkaisilla paikoilla. Vältä liikkumista pimeään aikaan ja varsinkin yksin. Liikkumiseen kannattaa käyttää vain virallisia takseja.

Uzbekistanissa on ollut poliiseina esiintyviä rikollisia. Poliisin on pyydettäessä esitettävä henkilöllisyystodistus.

Suomella ei ole suurlähetystöä Uzbekistanissa, joten suomalaiset voivat kääntyä alla olevien suurlähetystöjen puoleen passi- ja viisumiasioissa, sekä kiireellisissä konsulitapauksissa.

Euroopan unionin jäsenmaiden suurlähetystöjä Uzbekistanissa:
Iso-Britannia
Gulyamov st. 67,
Tashkent 100000, Uzbekistan
Puh. +998 71 1201500
Fax: + 998 71 120 6549
verkkosivut: https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-tashkent/office/british-embassy-tashkent
Lisätietoa matkustustiedotteessa: www.fco.gov.uk

Ranska
Istiqbol St. 25,
Tashkent 700047, Uzbekistan
Puh. 998 71 233 5382 / 5157
Fax: +998 71 233 62 10
verkkosivut: www.ambafrance-uz.org

Saksa
Scharaf Raschidov Kut. 15,
Tashkent 700017, Uzbekistan
Puh. + 998 71 - 120 84 40
Hätäpuhelin 1815406 (saksaksi) / 1815407 (venäjäksi)
Fax: +998 71 120 84 50
verkkosivut: www.taschkent.diplo.de

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vaarallista niin autoilijan kuin jalankulkijan näkökulmasta. Autot ovat usein heikkokuntoisia ja liikennesääntöjä ei juurikaan noudateta. Maassa on turvavyöpakko, mutta sen noudattaminen on sattumanvaraista. Matkapuhelimen käyttö ajaessa on kielletty

Useat tiet ovat huonopintaisia ja heikosti valaistuja. Huoltoasemia on pääkaupungin ulkopuolella niukasti ja polttoaineen laatu saattaa vaihdella. Varaosien saanti saattaa olla vaikeaa.

Ainoastaan luvan saaneet taksit saavat toimia maassa, vaikka muitakin takseja on edelleen liikenteessä.

Kotimaan lentoliikenteessä käytettävä kalusto saattaa vielä olla osittain neuvostoaikaista eikä sen kunto välttämättä täytä kansainvälisiä standardeja. Osoitteesta http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fi.html voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Uzbekistanin alueella on usein pieniä maanjäristyksiä.

Terveys

Uzbekistanin terveydenhoito ei ole länsimaista tasoa. Lääkkeistä ja lääketarvikkeista on usein pulaa. Matkailijan kannattaa ottaa mukaan tarpeelliset lääkkeet (ml lääkereseptit, ks kohta Maan lait ja käytännöt) ja tarvikkeet. Paikallisia sairaaloita kannattaa käyttää harkiten.

Juo vain pullotettua vettä. Vesijohtovesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista ja juomissa tulee välttää jääpaloja. Hygieniaan tulee kiinnittää huomiota myös ruoanvalmistuksessa ja kuoria hedelmät ja vihannekset.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia. Homoseksuaalinen kanssakäyminen on rangaistava teko.

Valokuvaaminen on osittain rajoitettua ja kiellettyä esimerkiksi Tashkentin metron, armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja eräiden virallisten rakennusten osalta. Rajoituksista ei aina ilmoiteta kyltein.

Pidä aina kopio passista ja viisumista mukana, sillä poliisilla on oikeus tarkistaa matkailijan henkilöllisyystiedot.

Matkustettaessa reseptilääkkeiden kanssa tulee matkalle ottaa mukaan määrättyjen lääkkeiden reseptit, sillä osa lääkkeistä saattaa olla Uzbekistanissa kiellettyjä. Matkatavaroissa mukana tuotavat lääkkeet tulee ilmoittaa maahantulokaavakkeessa.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Keski-Aasiassa

ITA-21@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.