Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. 

Lue lisää

Uusimmat matkustustiedotteet

Libanon: matkustustiedote
8.5.2020

Libanon: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Muut turvallisuustason tiedot

Libanonin turvallisuustilanne on vakaa mutta saattaa muuttua nopeasti. Matkustusturvallisuudessa on suuria alueellisia eroja. Syyrian konflikti vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Ennakoimattomien pommi-iskujen tai muiden terroritekojen riski on olemassa. Tekoja voidaan kohdistaa myös länsimaalaisia henkilöitä tai heidän suosimiaan kohteita vastaan. Vältä suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia. Seuraa tiedotusvälineitä.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Libanonin paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:

Terveysministeriö (Ministry of Public Health)
https://www.moph.gov.lb/en.
Hotline: 1214
Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437
Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352
Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Libanonin turvallisuustilanne on viime vuosina ollut vakaa mutta hauras. Sisäpoliittiset jännitteet saattavat kuitenkin kärjistyvät helposti ja myös Syyrian kriisi vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Lisäksi maassa on moninaisia politiikkaan ja uskontoon liittyviä jännitteitä.

YK:n pakolaisjärjestö on rekisteröinyt Libanonissa noin miljoona pakolaista Syyriasta, ja kaikkiaan syyrialaisia arvioidaan olevan maassa noin puolitoista miljoonaa. Lisäksi maassa on ennestään n. 325,000 palestiinalaispakolaista. Pakolaisten suuri määrä kärjistää maan yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia.
Libanonissa toimii aseistettuja ryhmiä, joista vaikutusvaltaisin on shiiamuslimien Hezbullah-liike. Syyrian ja Libanonin välisen rajan yli kuljetetaan aseita ja taistelijoita ja raja-alueita kannattaakin välttää.

Palestiinalaisleireistä osa on levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä myös palestiinalaisleireillä. Erityisesti Ain Al-Hilweh'n palestiinalaispakolaisleiri Siidonin (Saidan) kaupungissa Beirutista etelään on ollut konfliktiherkkä jo pitkään.

Maassa on tapahtunut tuhoisia terrori-iskuja ja niiden mahdollisuus on olemassa. Poliittiset salamurhat saattavat kärjistää sisäpoliittista kriisiä. Vaikka se ei ole erityisen todennäköistä, suomalaiset saattavat joutua sivullisina terrori-iskujen kohteeksi. Sisällis­sodan riskiä ei voi sulkea pois.

Ulkomaalaisten vaara joutua Libanonissa kidnappauksen uhreiksi on olemassa.

Israelin sotatoimia Libanonin alueella ei voi sulkea pois, jos alueelliset jännitteet kasvavat. Israel saattaa pommittaa kohteita varsinkin Etelä-Libanonissa, Etelä-Beirutissa ja Bekaan laaksossa eli alueilla, joissa Hezbullah'n kannatus ja kontrolli on vahvinta.
Libanonin raja-alueille matkustamista on syytä välttää koko rajan osalta.

Palestiinalaisleirit ovat levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä leireillä. Lisäksi tilanne palestiinalaisalueilla on usein herkkä ja heijastuu Libanonin turvallisuustilanteeseen.

Matkustaminen Etelä-Libanon Litani-joesta etelään on sallittu ainoastaan Libanonin viranomaisten luvalla. Alue on kriisitilanteissa ollut epävakainta aluetta Hezbullah'n sieltä Israeliin ampumien rakettien ja Israelin vastatoimien vuoksi.

Beirutissa on lentokentälle meneviä teitä aika ajoin suljettu, joko mielenosoitusten tai viranomaisten turvallisuusuhaksi määrittelemien tilanteiden vuoksi.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. On syytä varmistaa, että vakuutus kattaa Libanoniin matkustamisen.

Rikollisuus

Henkilöihin kohdistuvat väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, mutta katutason pienrikollisuus on kuitenkin lisääntynyt. Turhaa huomion herättämistä on syytä välttää eikä humaltuneena pidä esiintyä. Yksin liikkuminen on yleensä turvallista, myös pimeän aikaan.

Korruptio on Libanonissa suuri ongelma, mutta se ei todennäköisesti vaikuta tavallisen matkailijan elämään. Maassa pidempään oleskeleva ulkomaalainen voi törmätä siihen esimerkiksi erilaisten lupien kohdalla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on todellinen turvallisuusriski Libanonissa. Nopeudet ovat korkeita ja ajotyyli riskejä ottava.

Terveys

Terveydenhuollon taso Libanonissa on korkea, mutta siitä on varauduttava maksamaan.

Yleinen hygieniatilanne on hyvä, joskaan ei Suomen tasoa. Apteekkeja löytyy helposti kaupungeista ja sairaaloissa puhutaan englantia ja ranskaa. Matkavakuutus on aina suositeltava ja sen ehdot on syytä tarkistaa ennen matkaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Kaikki huumeet ovat Libanonissa kiellettyjä ja niiden hallussapidosta saa ankaria rangaistuksia.

Homoseksuaalisuus on Libanonissa kriminalisoitu, mutta Beirutin ja Jounién yökerhoalueilla kulttuuri on myös tässä suhteessa vapaamielinen.

Maahantulosäännökset

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen.
Lisätietoja antaa Libanonin Tukholman-suurlähetystö http://www.lebanonembassy.se/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Beirutin-suurlähetystö

Charles Malek Avenue
Tabaris 812 Building,
Bloc A, 4th floor Achrafieh
BEIRUT
LEBANON
Sanomat.BEI@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.