Utvecklingssamarbetets upphandlingar

Vi meddelar i första hand om utvecklingssamarbetets upphandlingar på webbplatsen Hilma som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. På utrikesministeriets webbplats meddelar vi om det kommer ändringar eller kompletteringar till upphandlingen, till exempel bilagor med frågor & svar. De här meddelandena om ändringar och kompletteringar publiceras enbart på engelska:

Procurement for development cooperation