Utvecklingssamarbetets finansieringsobjekt

Då ett finansieringsbeslut fattas för ett visst projekt eller program publiceras informationen på denna webbplats. Här finns finansieringsbesluten från och med 2012.

Kehitysyhteistyön rahoituskohteet. Haiti. Kuva: UN Photo/Logan AbassiSkolelever deltog i att plantera träd i Haiti 2011. Bild:  UN Photo/Logan Abassi CC BY-NC-ND 2.0

Efter att finansieringsbeslutet fattats börjar projektet eller programmet genomföras i praktiken. Projekt har en viss längd, och de kan ingå i ett större program. Ett program kan innehålla flera projekt som främjar programmets målsättningar. Uppgifterna om finansieringsobjekten finns kvar på denna webbplats under ett års tid efter att finansieringen upphört.

Bland annat följande information ges om finansieringsobjekten: beskrivning, målland, målsättningar, sektor, typ av stöd, projektets webbplats, särskild målgrupp samt finansieringsbeslutets datum och summa. Alla uppgifter anges inte för alla projekt.

Uppgifterna om finansieringsobjekten innehåller även en e-postadress för ytterligare information.

Nedan ser du de senaste finansieringsobjekten. Du kan även bekanta dig med finansieringsobjekten enligt målland, målregion, målsättningar, sektor, typ av stöd eller särskilda målgrupp i menyn till vänster.

Genom att publicera uppgifterna om finansieringen ökar Finlands utvecklingssamarbetsförvaltnings genomskådlighet.

I anvisningarna kan du läsa mer om finansieringsobjektens klassificeringar.