Utvecklingspolitiska kommissionen övervakar och utvärderar

Utvecklingspolitiska kommissionen, som tillsätts av statsrådet, är ett rådgivande organ som består av representanter för riksdagspartierna, intresseorganisationer, det civila samhället och av forskare.

Kommissionen övervakar och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer. Kommissionen utvärderar utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet och följer den offentliga utvecklingsfinansieringens nivå. Den bidrar också till debatten om utvecklingsfrågor i Finland.