Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

02.04.2019

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.


Finland investerar i klimatåtgärder och jämställdhet genom Asiatiska utvecklingsbanken

Finland investerar i klimatåtgärder och jämställdhet genom Asiatiska utvecklingsbanken

Finland gör en investering på 20 miljoner euro i Asiatiska utvecklingsbankens investeringsfond ADB Ventures Investment Fund 1. Investeringen görs ur anslagen för utvecklingspolitiska investeringar.

Investeringsfonden ADB Ventures satsar på företag inom teknikbranschen som befinner sig i det inledande skedet av sin verksamhet och som erbjuder klimatsmarta lösningar och främjar jämställdhet mellan könen. Förutom Finland investerar också Nordiska utvecklingsfonden NDF, den multilaterala klimatfonden Clean Technology Fund och Sydkoreas näringsministerium i fonden.

”ADB Ventures understryker Finlands långvariga stöd till investeringar i ren teknik på tillväxtmarknader. Fonden erbjuder en ny mekanism för att utnyttja den främsta tekniken till stöd för klimatåtgärder och jämställdhet. Finland och Nordiska utvecklingsfonden NDF medför en nordisk dimension till ADB Ventures verksamhet och mycket av denna nya teknik kommer från Norden”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

ADB Ventures har en verksamhetsperiod på 17 år. Fonden kommer att investera i företag som är verksamma inom cleantech, lantbruksteknik, finansteknik och hälsoteknik. Investeringarnas avkastning betalas till Finland i slutet av investeringsfondens verksamhetsperiod.

Ytterligare information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729, och Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn +358 295 351 720

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.