Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

02.04.2019

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.


Dimitri Qvintus minister Skinnaris specialmedarbetare

Dimitri Qvintus minister Skinnaris specialmedarbetare

Dimitri Qvintus börjar arbeta som utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris specialmedarbetare den 3 mars.

Dimitri Qvintus har arbetat vid statsrådets kansli som statsminister Antti Rinnes och statsminister Sanna Marins specialmedarbetare med ansvar för medierelationer och kommunikation.

Qvintus är utbildad journalist. Också vid utrikesministeriet är Qvintus ansvarområde medierelationer och kommunikation.

Ytterligare information: Dimitri Qvintus, tfn 050 4777 362.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.