Utrikespolitik och säkerhetspolitik

02.04.2019

Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.


Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

Genom utrikespolitiken bevakar Finland som medlemsstat i Europeiska unionen och medlem i det internationella samfundet sina nationella intressen och strävar efter att främja världsfred.

Utrikes- och säkerhetspolitik bygger på goda bilaterala och internationella förbindelser, starkt inflytande i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, effektivt multilateralt samarbete och ett övertygande försvar.

Estland och Finland har haft diplomatiska förbindelser i 100 år

Estland och Finland har haft diplomatiska förbindelser i 100 år

Måndagen den 8 juni firas 100-årsjubileet för de diplomatiska förbindelserna mellan Finland och Estland.

Finland var den första staten som erkände Estland efter att landet ingått fredsfördraget i Taru med Ryssland. Den 7 juni 1920 undertecknade utrikesminister Rudolf Holsti ett de jure-erkännande som överräcktes till Estlands sändebud i Helsingfors Oskar Kallas, och erkännandet trädde i kraft följande dag.

På grund av coronaläget firas 100-årsjubileet småskaligt och åtskilt i de båda länderna. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto och Estlands utrikesminister Urmas Reinsalu undertecknar samtidigt i Helsingfors och i Tallinn en konstnärligt utförd reproduktion av dokumentet med de jure-erkännandet. Tillställningen inleder samtidigt Estlands firande av flera 100-årsjubileer för sina diplomatiska förbindelser.

Ytterligare information: Virpi Kukkasniemi-Leino, ansvarig tjänsteman, enheten för norra Europa, och Pille Toompere, ansvarig tjänsteman, Estlands utrikesministerium (Pille.toompere@mfa.ee)