Utrikespolitik och säkerhetspolitik

02.04.2019

Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.


Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

Genom utrikespolitiken bevakar Finland som medlemsstat i Europeiska unionen och medlem i det internationella samfundet sina nationella intressen och strävar efter att främja världsfred.

Utrikes- och säkerhetspolitik bygger på goda bilaterala och internationella förbindelser, starkt inflytande i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, effektivt multilateralt samarbete och ett övertygande försvar.

Ulkoministeri Haavisto: Open Skies tärkeä myös Suomelle

Ulkoministeri Haavisto: Open Skies tärkeä myös Suomelle

Suomi on pahoillaan Yhdysvaltojen ilmoituksesta vetäytyä Avoin taivas eli Open Skies -sopimuksesta, joka on tärkeä osa Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestön Etyjin asevalvontajärjestelmää. Suomi on tänään julkaissut yhteisen kannanoton (englanniksi) 11 muun Euroopan maan (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tšekki ja Kreikka) kanssa.

Avoin taivas -sopimuksen 34 maata tekevät aseettomia valvonta- ja kuvauslentoja toistensa ilmatiloissa. Valvontalentojen avulla maat voivat seurata toistensa sotilaallista kehitystä. Sopimus allekirjoitettiin Helsingin Etyk-seurantakokouksessa 24. maaliskuuta 1992 ja se on keskeinen osa Etyjin asevalvontasopimusten verkostoa.

Avoin taivas -sopimus on tärkeä myös Suomelle, ja se on osa avoimuutta ja luottamusta rakentavia toimia Euroopassa ja euroatlanttisella alueella. Maiden kannanotossa toivotaan, että Yhdysvallat vielä harkitsee ratkaisuaan. Kannanotossa todetaan myös, että Venäjän tulisi palata noudattamaan sopimusta täysimääräisesti. 

Lisätty Kreikka maaluetteloon 10.6.2020