Utrikespolitik och säkerhetspolitik

02.04.2019

Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.


Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

Genom utrikespolitiken bevakar Finland som medlemsstat i Europeiska unionen och medlem i det internationella samfundet sina nationella intressen och strävar efter att främja världsfred.

Utrikes- och säkerhetspolitik bygger på goda bilaterala och internationella förbindelser, starkt inflytande i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, effektivt multilateralt samarbete och ett övertygande försvar.

Finland höjer sitt stöd för att underlätta Venezuelas migrationskris

Finland höjer sitt stöd för att underlätta Venezuelas migrationskris

Under den internationella givarkonferensen för Venezuela den 26 maj meddelade utrikesminister Pekka Haavisto att Finland beviljar 200 000 euro i tilläggsfinansiering för att hjälpa venezuelanska flyktingar i Colombia. Stödet kanaliseras genom Interamerikanska utvecklingsbanken.

Den humanitära krisen i Venezuela har fördjupats ytterligare på grund av coronapandemin. Mer än 5 miljoner venezuelaner har flytt från sitt hemland, huvudsakligen till andra latinamerikanska stater. Till exempel i Colombia lever för närvarande 1,8 miljoner migranter och flyktingar från Venezuela. Det är en enorm utmaning att trygga mänskliga levnadsförhållanden för dem, och det internationella samfundets stöd är oumbärligt.

”Vi måste i synnerhet trygga tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna för de mest sårbara grupperna, såsom kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning”, säger utrikesminister Haavisto.

Utrikesminister Haavistos uttalande i sin helhet (på engelska).

Ytterligare information: Anu Vuori-Kiikeri, enhetschef, enheten för Latinamerika och Karibien, tfn +358 295 350 141