Utrikespolitik och säkerhetspolitik

02.04.2019

Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.


Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

Genom utrikespolitiken bevakar Finland som medlemsstat i Europeiska unionen och medlem i det internationella samfundet sina nationella intressen och strävar efter att främja världsfred.

Utrikes- och säkerhetspolitik bygger på goda bilaterala och internationella förbindelser, starkt inflytande i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, effektivt multilateralt samarbete och ett övertygande försvar.

Tre familjer från lägret al-Hol har kommit till Finland via Turkiet

Tre familjer från lägret al-Hol har kommit till Finland via Turkiet

Tre familjer som flytt från lägret al-Hol har idag på eftermiddagen anlänt till Finland från Turkiet. Barnen och kvinnorna var internerade på lägret al-Hol i Syrien och har tagit sig därifrån under våren. Barnen är under tio år. Utrikesministeriet har gång på gång avrått från att ta sig på egen hand från lägret, som ligger i ett krigsområde.

För att trygga rätten till skydd av privatlivet och av säkerhetsskäl iakttar Finlands myndigheter särskild försiktighet i hanteringen av ärenden som rör minderåriga barn.

Utrikesministeriet har hjälpt de finländska barnen och deras vårdnadshavare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. De har beviljats resehandlingar vid ambassaden i Ankara och deras återresa till Finland har ordnats i samarbete med de turkiska myndigheterna. Alla finska medborgare har rätt att återvända till Finland om de så önskar. Det är utrikesministeriets och de finska ambassadernas uppgift att tillhandahålla nödvändiga myndighetstjänster, till exempel resehandlingar, för att möjliggöra återresan till hemlandet. 

Ungefär 30 finländska barn och deras mammor, ca tio personer, har hållits internerade på lägret al-Hol. Flera finländska barn och deras mammor är fortfarande kvar på lägret. Den planerade hemtagningen från lägret har inte framskridit eftersom de lokala myndigheter som upprätthåller lägret tillsvidare har avbrutit allt samarbete på grund av coronapandemin. Det allmänna är enligt grundlagen skyldigt att hjälpa barnen att resa hem till Finland, bara det är möjligt. Den 19 december 2019 fattade statsrådet ett principbeslut om att hämta hem de finländska barnen från lägret al-Hol. Utrikesministeriet är den behöriga myndigheten i detta ärende. Utrikesministerns särskilda representant leder myndigheternas verksamhet och samarbete samt fattar beslut om hur barnen ska tas hem, i överensstämmelse med finsk lagstiftning. Detta arbete fortsätter så länge som de finländska barnen befinner sig i nöd.

Myndigheterna tog emot barnen och de vuxna när de anlände till Finland. De behöriga finländska myndigheterna svarar på frågor som rör till exempel barnskydd, hälsokontroller, karantänarrangemang och eventuella brottsutredningar. Utrikesministeriet kan inte offentliggöra personuppgifter om vare sig barnen eller de vuxna personerna.

 

Mer information: Utrikesministeriets aktualitetskommunikation, Pekka Shemeikka, ambassadråd, tfn 050 311 2361