Utrikespolitik och säkerhetspolitik

02.04.2019

Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.


Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

Genom utrikespolitiken bevakar Finland som medlemsstat i Europeiska unionen och medlem i det internationella samfundet sina nationella intressen och strävar efter att främja världsfred.

Utrikes- och säkerhetspolitik bygger på goda bilaterala och internationella förbindelser, starkt inflytande i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, effektivt multilateralt samarbete och ett övertygande försvar.

Minister Haavisto deltar i ett möte för en mindre grupp utrikesministrar inom koalitionen mot IS

Minister Haavisto deltar i ett möte för en mindre grupp utrikesministrar inom koalitionen mot IS

Den 4 juni deltar utrikesminister Pekka Haavisto i en videokonferens för en mindre grupp utrikesministrar från länder som deltar i den internationella koalitionen mot terrororganisationen IS. Under mötet diskuteras koalitionens framtida åtgärder i kampen mot IS.

IS är åter aktivt i Irak och Syrien, men även globalt, i synnerhet i Västafrika och i Sahelregionen. Olika terrorgrupper har gjort försök att utnyttja coronapandemin.

”Vi måste fortsätta det internationella samarbetet för att göra slut på IS. Finland är starkt engagerat i koalitionens arbete. Vi måste betrakta hotet från terrororganisationen på ett övergripande sätt och även ingripa i de bakomliggande orsakerna till terrorism. Det krävs mångsidigt samarbete på flera områden för att sätta stopp för IS verksamhet och ideologi”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Finland anslöt sig till den internationella koalitionen mot IS 2014 och till dem mindre utrikesministergruppen 2019. Finland deltar också i koalitionens militära utbildningsverksamhet. Finland stöder återuppbyggnadsarbetet i Irak och stabiliseringsåtgärder i Syrien samt bidrar till det humanitära biståndet och minröjningen. Finland deltar även med experter i EU:s civila krishanteringsinsats i Irak.

Förenta staternas utrikesminister Michael Pompeo och Italiens utrikesminister Luigi Di Maio är värdar för mötet.  

Ytterligare information: Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 2587, och Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.