Utrikespolitik och säkerhetspolitik

02.04.2019

Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.


Syftet med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara Finlands självständighet och samhällets demokratiska grundvärderingar samt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

Genom utrikespolitiken bevakar Finland som medlemsstat i Europeiska unionen och medlem i det internationella samfundet sina nationella intressen och strävar efter att främja världsfred.

Utrikes- och säkerhetspolitik bygger på goda bilaterala och internationella förbindelser, starkt inflytande i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, effektivt multilateralt samarbete och ett övertygande försvar.

2020 Afghanistan Conference

2020 Afghanistan Conference

The 2020 Afghanistan Conference is co-organised in Geneva by the Government of Afghanistan, Finland and the United Nations.

The quadrennial pledging conference presents an important opportunity for the Afghan Government and the international community to commit to common objectives for promoting sustainable development, prosperity and peace in Afghanistan.

The aim is to commit the Afghan government and the international community to shared development objectives for 2021-24, to coordinate development cooperation, and to ensure financial support for the Afghan administration. In addition to the pledges of financial support, a joint political declaration and a new aid architecture are the anticipated outcomes of the conference.

The ministerial level pledging conference is expected to bring together over 70 countries as well as international organisations and agencies. It was last held in 2016 in Brussels and in Tokyo in 2012.

More information about conference and themes will be released in September.