Utvecklings- och utrikeshandelsministers kabinett

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari behandlar ärenden som gäller utvecklingssamarbetet och handelspolitiken.

Phone

  • +358 295 350 000

E-mail

  • ukkmi@formin.fi

Postaddress

Ulkoministeriö
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden
00130
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392002
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Ville Skinnari
Ville Skinnari
Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Airi Aurela
Ministerns sekreterare
  • +358 295 350 629
Suvi Salo
Ledningsassistent
  • +358 295 351 124
Jessica Lindén
Ledningsassistent
  • +358 295 351 166
Aino Rautio
Ledningsassistent
  • +358 295 350 137
Anni Mäkeläinen
Attaché
  • +358 295 350 342

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.