Upphandlingar i utvecklingssamarbetet

När utrikesministeriet köper tjänster med medel för utvecklingssamarbete ska upphandlingen göras enligt lagen om offentlig upphandling och koncession. I mellanstatliga avtal kan man också komma överens om att upphandlingen görs i partnerlandet enligt landets egen lagstiftning.

Upphandlingar som görs inom utvecklingssamarbetet är till exempel konsulttjänster för olika projekt.

I Finland ska upphandling följa lagen om offentlig upphandling och koncession som trädde i kraft 2017. 

Det nationella tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster är 60 000 euro, vilket betyder att inköp som överskrider detta pris måste upphandlas enligt lagen. Små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet omfattas i regel inte av bestämmelserna i upphandlingslagen. 

Sådana upphandlingar som ska konkurrensutsättas enligt lagen utlyses på webbplatsen Hilma för offentliga upphandlingarPå utrikesministeriets webbplats meddelar vi om det kommer ändringar eller kompletteringar till upphandlingen, till exempel bilagor med frågor & svar. De här meddelandena om ändringar och kompletteringar publiceras enbart på engelska: Procurement for development cooperation

Kommande upphandlingar framgår också ur statens upphandlingskalender. Uppgifterna i kalendern är preliminära och där ingår också information om små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet. 

I sina upphandlingar fäster utrikesministeriet särskild uppmärksamhet vid förbyggande av korruption. Utrikesministeriets anti-korruptionshandbok.  

Du hittar mer detaljerade beskrivningar av olika förfaranden i Statens upphandlingshandbok. I den beskrivs upphandlingens olika skeden. Den är skriven utgående från de upphandlande enheternas perspektiv, men också potentiella anbudsgivare och leverantörer kan ha nytta av den. 

Utrikesministeriet uppdaterar för närvarande sina egna upphandlingsanvisningar. 

När det gäller principerna för utvecklingssamarbete kan du också studera handboken för bilateralt samarbete, Manual for Bilateral Programmes.

 

 

På vår webbplats

Tämän sivun sisällöstä vastaa