British Honorary Consulate, Turku

British Honorary Consulate, Turku

Puhelin

  • +358 9 228 651 00

Sähköpostiosoite

  • Jari.Lahteenmaki-HonCon@fconet.fco.gov.uk

Kansallispäivä

14 June Official Celebration of the Birthday of H.M. Queen Elizabeth II (1926)

Henkilökunta

Mr Jari Lähteenmäki
Kunniakonsuli