Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Ydinsulkusopimus 50 vuotta – malliesimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä

Ydinsulkusopimus 50 vuotta – malliesimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä

Ulkoministeri Pekka Haavisto arvioi 5. maaliskuuta 2020 päivänsankarin eli ydinsulkusopimuksen saavutuksia ja tulevaisuudennäkymiä 29.2.2020 julkaistussa yliökirjoituksessa. Suomi osallistuu jatkuvasti ydinaseiden leviämisen estämiseen ja ydinaseriisunnan edistämiseen eri kansainvälisllä foorumeilla. Ohessa Suomen tuoreet puheenvuorot YK:n aseidenriisuntakonferenssissa (CD), atomienergiajärjestö IAEA:n ydinturvakonferenssissa (ICONS) sekä YK:ssa järjestetyssä konferenssissa ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) voimaantulosta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi
Ulkoministeri Pekka Haavisto ja IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi

Ydinaseiden leviäminen on uhka kaikille maille – sulkusopimus on valvonnan kulmakivi

Statement by FM Haavisto in the Conference on Disarmament, Geneva

Statement by FM Haavisto in the Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

asevalvonta
ydinaseet
ydinkoekielto