Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2020 myönnetty

Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2020 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 1 061 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan kolmelletoista ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivalle järjestölle.

Valtion talousarvion 2020 momentilta 24.90.50 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin.

Vuoden 2020 valtionavustusten haun painopisteet olivat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktien ehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö. Valtionavustusten jako kansalaisjärjestöille toteutettiin nyt neljättä kertaa avoimeen hakumenettelyyn perustuen.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 29 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 6 000–460 000 euroa.

Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

 • Crisis Management Initiative ry
 • Europpalainen Suomi ry
 • Finnwatch ry
 • Ihmisoikeusliitto ry
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry WISE
 • Saamelaisneuvosto
 • SaferGlobe ry
 • Suomen Atlantti-Seura ry
 • Suomen Punainen Risti ry
 • Suomen UN Women ry
 • Suomen YK-liitto ry
 • World Federation of the Deaf ry
 • Ålands fredsinstitut sr

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2020. Avustus on harkinnanvaraista, ja se myönnetään yksivuotisena.

Lisätietoja: vastuuvirkamies Anna Hakala, puh. + 358 295 350 468, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö.