Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Ulkoministeri Haavisto osallistuu EU:n epäviralliseen ulkoministerikokoukseen videoyhteydellä

Ulkoministeri Haavisto osallistuu EU:n epäviralliseen ulkoministerikokoukseen videoyhteydellä

EU:n ulkoministereiden epävirallinen kokous järjestetään 23. maaliskuuta videoyhteydellä. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto. Kokouksen pääaiheena on COVID-19-virustilanne.

Ulkoministerit keskustelevat kansainvälisistä toimista COVID-19 virustilanteeseen vastaamiseksi. Tarkoitus on keskustella ja jakaa tietoa EU-maiden suunnitelmista kotiutusten sekä konsuliavun osalta sekä keskustella virustilanteen pidemmän aikavälin ulko- ja turvallisuuspoliittista vaikutuksista. Suomi pitää tärkeänä EU:n selkeitä ja yhtenäisiä viestejä koronavirukseen liittyen globaalilla tasolla. Lisäksi EU:n tulee vaikuttaa kolmansiin maihin, ettei lentokenttien sulkemisia tapahtuisi yllättäen, jotta matkailijat pääsevät palaamaan kotimaihinsa. Myös humanitaaristen kulkureittien tulisi pysyä avoinna.

Lisätietoja: Eurooppa-kirjeenvaihtaja Matti Nissinen, puh. +358 295 351 780.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

koronavirukset