Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Kestävää ulkopolitiikkaa

Videosarja avaa Suomen ulkopolitiikan keskeisiä teemoja.

Katso videot ja lue asiantuntijahaastattelut


Ulkoasianneuvoston ylimääräinen kokous käsittelee Irakia ja alueellista tilannetta

Ulkoasianneuvoston ylimääräinen kokous käsittelee Irakia ja alueellista tilannetta

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu Brysselissä 10. tammikuuta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto. Kokouksen aiheena on Irakin tilanne ja mahdollisuudet jännitteiden vähentämiseen alueella. Lisäksi keskustellaan Libyan ajankohtaisesta tilanteesta.

Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto kokoontuu keskustelemaan Irakin ja lähialueen tilanteesta sekä mahdollisuuksista jännitteiden vähentämiseen alueella.

Suomi tuomitsee kriisinhallintajoukkoihin kohdistuneen iskun ja pitää tärkeänä, että se ei toistu. Suomi pitää ensisijaisena, että jännitteitä vähennetään kaikin mahdollisin keinoin ja keskusteluyhteyksiä osapuolten välillä pyritään avaamaan. EU:n tulisi toimia tässä asiassa läheisessä yhteistyössä niiden alueen maiden sekä muiden maiden kanssa, jotka voivat toimia välittäjinä.

Lisäksi ylimääräisessä ulkoasiainneuvostossa käsitellään Libyan tilannetta, josta keskustellaan YK:n pääsihteerin erityisedustajan Ghassan Salamén kanssa.

Lisätietoja: ulkoministeri Haaviston diplomaattiavustaja Katja Kalamäki, puh. +358 50 511 1518, ja Eurooppa-kirjeenvaihtaja Matti Nissinen, puh. +358 295 351 780

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.