Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Kestävää ulkopolitiikkaa

Videosarja avaa Suomen ulkopolitiikan keskeisiä teemoja.

Katso videot ja lue asiantuntijahaastattelut


TP-UTVA keskusteli Irakin, Iranin ja Lähi-idän tilanteesta

TP-UTVA keskusteli Irakin, Iranin ja Lähi-idän tilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 003/2020
7.1.2019

TP-UTVA keskusteli Irakin, Iranin ja Lähi-idän tilanteesta

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 7. tammikuuta 2020 Irakin, Iranin ja Lähi-idän kiristyneestä tilanteesta. TP-UTVA totesi, että kaikkien osapuolten tulisi välttää väkivaltaisuuksia sekä toimia, jotka voivat johtaa tilanteen eskaloitumiseen. Kansainvälisen yhteisön, erityisesti EU:n, tulee toimia tilannetta liennyttävästi.

TP-UTVA keskusteli kärjistyneen tilanteen vaikutuksista Irakissa ja Syyriassa toimivaan, kansainvälisen ISIS:n vastaisen koalition OIR-operaatioon (Operation Inherent Resolve), johon Suomikin osallistuu. Lisäksi Suomi osallistuu Irakissa EU:n EUAM Iraq (EU Advisory Mission in Iraq) -siviilikriisinhallintaoperaatioon ja Suomella on yksi henkilö Naton NMI-operaatiossa (NATO Mission Iraq).

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, osastopäällikkö Leena-Kaisa Mikkola, p. 0295 351 977, ulkoministeriö; apulaisosastopäällikkö Helena Partanen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö