Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Kestävää ulkopolitiikkaa

Videosarja avaa Suomen ulkopolitiikan keskeisiä teemoja.

Katso videot ja lue asiantuntijahaastattelut


TP-UTVA keskusteli al-Holin leiriä koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, ajankohtaisista Nato-asioista sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

TP-UTVA keskusteli al-Holin leiriä koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, ajankohtaisista Nato-asioista sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 688/2019
19.12.2019

TP-UTVA keskusteli al-Holin leiriä koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, ajankohtaisista Nato-asioista sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 19. joulukuuta valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä.

TP-UTVA sai myös katsauksen ajankohtaisiin kysymyksiin koskien Naton kehitystä ja Suomen Nato-kumppanuutta.

Lisäksi TP-UTVA keskusteli ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelusta.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, alivaltiosihteeri Pekka Puustinen (al-Hol), p. +358 295 350 228, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (Nato), p. 0295 140 300, puolustusministeriö