Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Kestävää ulkopolitiikkaa

Videosarja avaa Suomen ulkopolitiikan keskeisiä teemoja.

Katso videot ja lue asiantuntijahaastattelut


Suomi ehdottaa EU:lle yritykset ja ihmisoikeudet -toimintasuunnitelmaa

Suomi ehdottaa EU:lle yritykset ja ihmisoikeudet -toimintasuunnitelmaa

Työministeri Timo Harakka ja valtiosihteeri Johanna Sumuvuori julkistivat Suomen 2. joulukuuta Brysselissä järjestämän yritykset ja ihmisoikeudet -konferenssin lopuksi ehdotuksen EU:lle laadittavasta toimintasuunnitelmasta ”Agenda for Action”.

”Kiinnostus yritysten laajempaan yhteiskuntavastuuseen kasvaa niin kansalaisten, järjestöjen, päättäjien kuin yritysten parissa. Myös EU tarvitsee yhtenäisemmän ja strategisemman suunnan toiminnalleen. Siksi ehdotamme, että EU:lle laaditaan yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma”, ministeri Timo Harakka sanoi tilaisuuden päätöspuheenvuorossaan.

Tilaisuudessa puhunut professori John Ruggie esitti näkemyksensä siitä, että sitova sääntely on keskeinen tapa edistää YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

”Yritysten sosiaalisen vastuun edistäminen on ihmisoikeuksien ja niiden puolustajien kunnioittamista, meillä on paljon tehtävää EU:ssa tämän asian saralla”, totesi valtiosihteeri Johanna Sumuvuori.

Suomen laatimassa loppuasiakirjassa esitetään yli 20 toimenpide-ehdotusta, jotka voitaisiin sisällyttää EU:n yritykset ja ihmisoikeudet -toimintasuunnitelmaan. Ehdotukset liittyvät muun muassa julkisen rahoitukseen, lainsäädännön ja oikeussuojakeinojen kehittämiseen, vapaakauppasopimusten kestävän kehityksen määräysten vaikutuksiin sekä kehitysmaissa tehtävän yhteistyön vahvistamiseen.  

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön Suomen EU-puheenjohtajakaudella järjestämän tapahtuman tavoitteena oli tuoda yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat asiat tiiviimmin EU:n asialistalle. Konferenssiin osallistui yli 200 henkilöä edustaen yrityksiä, kansalaisyhteiskunnan edustajia, työmarkkinajärjestöjä, EU-valtioita, EU:n toimielimiä sekä kansainvälisiä järjestöjä.

Loppuasiakirja (englanniksi): Agenda for Action on Business and Human Rights (PDF, 440 kB, 5 sivua)

 

Lisätietoja:

Jenni Karjalainen, työministerin erityisavustaja, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 40 751 5496

Linda Piirto, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 295 047 028, etunimi.sukunimi@tem.fi

Alva Bruun, kehityspolitiikan neuvonantaja, ulkoministeriö, puh. +358 295 350 112, etunimi.sukunimi@formin.fi

Kent Wilska, kaupallinen neuvos, ulkoministeriö, puh. +358 295 351 522, etunimi.sukunimi@formin.fi