Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Kestävää ulkopolitiikkaa

Videosarja avaa Suomen ulkopolitiikan keskeisiä teemoja.

Katso videot ja lue asiantuntijahaastattelut


Suomen viranomaisten hoivissa kaksi lasta al-Holin leiriltä

Suomen viranomaisten hoivissa kaksi lasta al-Holin leiriltä

Ulkoministeriö vahvistaa, että viranomaisten hoivissa on kaksi suomalaista lasta al-Holin leiriltä tarkoituksena kotiuttaa heidät Suomeen. Viranomaiset järjestävät tiedotustilaisuuden Helsingissä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi ulkoministeriö ei anna julkisuuteen lapsia koskevia tietoja. Myöskään ulkomailla tapahtuvan viranomaistoiminnan yksityiskohtia ei kerrota. Paluureittiä tai – tapaa ei kerrota etukäteen. Kuvausmahdollisuutta ei ole. 

Ulkoministeriö vastaa toimista, jotka liittyvät palaajien avustamiseen Syyriassa ja sieltä kotimaahan. Ulkoministeriö, sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tiedottaneet asiasta aiemmin 19.12.2019: Viranomaiset valmiina ottamaan vastaan lapsia al-Holin leiriltä.

Lisätietoja: ajankohtaisviestinnän vt. yksikön päällikkö Pekka Shemeikka, p. 050 311 2361.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi