Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerien yhteinen lausunto

Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerien yhteinen lausunto

Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerit ja valtiosihteerit sopivat 16. maaliskuuta yhteistyöstä kansalaisten kotiinpaluun avustamiseksi.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerien kokous 16.3.2020, videoneuvottelu

Yhteinen lausunto

Ruotsin, Tanskan, Suomen, Islannin, Liettuan, Latvian ja Viron ulkoministerit ja Norjan valtiosihteeri keskustelivat tänään videoyhteyden välityksellä koronaviruksen leviämisen aiheuttamasta tilanteesta.

Ministerit ja valtiosihteeri korostivat kiinteän koordinaation ja yhteistyön tarvetta ja

  • korostivat määrätietoista päätöstään työskennellä yhdessä sen puolesta, että Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen kansalaisten ja pysyvien asukkaiden paluu kotimaihinsa turvataan, tarpeen mukaan perustamalla kauttakulkukäytäviä;
  • päättivät perustaa konsulipäälliköiden välisen verkoston tietojen vaihtamista, parhaiden käytäntöjen jakamista ja mahdollisia käytännön toimia varten kansalaisten ja pysyvien asukkaiden auttamiseksi palaamaan koteihinsa;
  • tunnustivat tilanteen taloudelliset vaikutukset ja korostivat tavaroiden vapaan liikkumisen merkitystä, mukaan lukien lääketieteellisten laitteiden merkitystä, ja rahtiliikenteen väylien avoimena pitämistä sisämarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi.
koronavirukset