Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Kestävää ulkopolitiikkaa

Videosarja avaa Suomen ulkopolitiikan keskeisiä teemoja.

Katso videot ja lue asiantuntijahaastattelut


Millaisessa maailmassa toimimme – yliopistokiertue avaa ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia aiheita

Millaisessa maailmassa toimimme – yliopistokiertue avaa ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia aiheita

Uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelu on käynnissä. Osana valmisteluja ulkoministeriö järjestää kevään 2020 aikana yhteistyössä viiden eri yliopiston kanssa paneelikeskustelujen sarjan ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista.

Paneelikeskustelut kokoavat saman pöydän ääreen ministeritason edustajia, virkamiehiä, asiantuntijoita sekä kansalaisyhteiskunnan ja yliopistomaailman toimijoita. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ulko- ja turvallisuuspoliittisista teemoista kiinnostuneille, joten ne antavat kansalaisille eri puolella Suomea mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

 • Paneelikeskustelujen sarjan aloittaa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 28. tammikuuta järjestettävä tilaisuus, jossa pureudutaan ilmastonmuutoksen ja globaalien haasteiden turvallisuusvaikutuksiin.
   
 • Tampereen yliopistolla 12. helmikuuta keskustellaan Euroopan turvallisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta ja siitä, mikä on EU:n rooli turvallisuuden tuottajana ja mihin suuntaan Nato kehittyy.
   
 • Lapin yliopistolla Rovaniemellä 26. helmikuuta pohditaan Suomen lähialueiden turvallisuutta. Millainen merkitys esimerkiksi Itämerellä tai arktisella alueella on Suomen turvallisuudelle?
   
 • Turussa Åbo Akademin tilaisuudessa 2. maaliskuuta keskustellaan ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä oikeudesta.  Åbo Akademin tilaisuus on kaksikielinen.
   
 • Jyväskylän yliopiston tilaisuus 16. maaliskuuta on peruttu. Tilaisuus pyritään järjestämään myöhemmin. 

Paneelikeskusteluita voi seurata verkossa sekä suorana että jälkeenpäin tallenteena. Lisätietoja keskusteluista julkaistaan ulkoministeriön Twitter - ja Facebook -tileillä.

Hallitusohjelman mukaisesti hallituskauden alussa laaditaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Selontekoja on laadittu hieman eri muotoisina 1990-luvulta lähtien, ja edellinen selonteko on vuodelta 2016.

Lisätietoja: ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmisteluryhmän projektiavustaja Alana Saul. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi