Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Kestävää ulkopolitiikkaa

Videosarja avaa Suomen ulkopolitiikan keskeisiä teemoja.

Katso videot ja lue asiantuntijahaastattelut


Kiina, Ukraina, Euroopan interventioaloite, puolustusvoimien pääsotaharjoitus ja puolustusselonteko esillä TP-UTVA:ssa

Kiina, Ukraina, Euroopan interventioaloite, puolustusvoimien pääsotaharjoitus ja puolustusselonteko esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 414/2019
22.8.2019

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 22. elokuuta Suomen ja EU:n suhteista Kiinaan. Kokouksessa tarkasteltiin myös Hongkongin huolestuttavaa tilannetta.

TP-UTVA keskusteli myös Ukrainan tilanteesta. Esillä olivat muun muassa Itä-Ukrainan konflikti, Ukrainan uudistukset sekä Suomen ja Ukrainan kahdenväliset suhteet. Suomi korostaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Tasavallan presidentti Niinistö tekee virallisen vierailun Ukrainaan 12.–13. syyskuuta.

TP-UTVA sai tilannekatsauksen Euroopan interventioaloitteen (EI2) toimeenpanosta ja käsitteli aloitteen yhteistyöasiakirjan allekirjoittamista. Suomi on osallistunut aloitteen toimintaan 7.11.2018 alkaen.

TP-UTVA sai tilannekatsauksen myös puolustusvoimien ARCTIC LOCK -pääsotaharjoituksesta vuonna 2021.

Lisäksi TP-UTVA käsitteli puolustusselonteon valmistelun käynnistämistä hallitusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, osastopäällikkö Piritta Asunmaa (Kiina), p. 0295 351 247, osastopäällikkö Maimo Henriksson (Ukraina), ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (EI2, pääsotaharjoitus, puolustusselonteko), p. 0295 140 300, puolustusministeriö