Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan vuonna 2019

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2019 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut).

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan. Vuoden 2019 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2016) painopisteitä ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Painopisteitä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö.

Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2019 valtion talousarviossa tähän varoja. Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2019. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemuksen tulee sisältää perustiedot järjestöstä, toiminnan ja tavoitteiden kuvaus, kokonaiskustannusarvio sekä selvitys omarahoitusosuudesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko avustusta hakeva kansalaisjärjestö Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Valtionavustuksen määrän ja omarahoitusosuuden osalta noudatetaan valtionavustuslain 6 §:ää. Järjestöt kattavat lähtökohtaisesti osan tuettavan toiminnan kustannuksista itse. Hakemuksessa tulee esittää tältä osin riittävä selvitys.

Hakemusten tulee olla ulkoministeriössä (Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 23. marraskuuta 2018 klo 16.15. Kuoreen tunnus: Valtionapuhakemus/POL-30. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja:

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön avustaja Kati Temonen, kati.temonen@formin.fi tai POL-30@formin.fi. 

Tämän sivun sisällöstä vastaa