Tuki säätiöiden kehitysyhteistyöhankkeisiin

Säätiöille myönnetyn kehitysyhteistyötuen tarkoituksena on antaa kansalaisjärjestöjen muodostamille säätiöille mahdollisuus kanavoida tukea edelleen kehitysmaiden vastaaville järjestöille.

Tuen periaatteet

Toiminnan on oltava sopusoinnussa Suomen kehitysyhteistyötä säätelevien virallisten periaatteiden kanssa. Säätiöiden myöntämät avustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti ulkomaisille järjestöille ja yhteisöille toimintaan, joka katsotaan kestäväksi ja elinkelpoiseksi ODA-kriteeristön mukaisesti.

Säätiöt voivat myöntää avustuksia enintään kolmen vuoden pituisiin hankkeisiin.

Tuetut kehitysyhteistyösäätiöt

Ulkoministeriö solmii kerrallaan kolmivuotisen rahoitussopimuksen säätiöiden kanssa. Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön KIOSin ja vammaissektorilla toimivan Abilis-säätiön kanssa sopimukset solmittiin vuonna 1999 ja Siemenpuu -säätiön kanssa vuonna 2001.

Abilis-säätiöLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) tukee kehitysmaiden vammaisjärjestöjä rahoittamalla projekteja, joiden tarkoituksena on parantaa kehitysmaiden vammaisten henkilöiden kykyä vaikuttaa oman elämänsä laatuun.

Abilis-säätiön rahoituksen turvin tuotetaan pitkävaikutteista hyötyä kehitysmaiden vammaisille.

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)on 11 suomalaisen kansalaisjärjestön perustama säätiö, joka rahoittaa ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä edistäviä hankkeita kehitysmaissa.

KIOS-säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa sellaisina kuin ihmisoikeudet on määritelty YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksissa ja -asiakirjoissa sekä muissa alueellisissa ihmisoikeusasiakirjoissa.

Siemenpuu-säätiöLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) on 15 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön vuonna 1998 perustama säätiö. Siemenpuu tukee kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien tekemää ympäristötyötä.

Siemenpuu myöntää rahoitusta etelän järjestöjen paikallisesti suunnittelemiin ja toteuttamiin hankkeisiin, jotka edistävät ekologista demokratiaa, hyvää elämää (buen vivir) ja ympäristönsuojelua tai torjuvat ympäristöuhkia.

Ympäristön ohella huomioidaan ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus.

Lisätietoa kehitysyhteistyösäätiöille myönnettävästä tuesta saa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksiköstä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa