Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus sisältävät suunnittelukauden strategiset toimintalinjaukset ja niihin perustuvat hallinnonalan tehtäville ja toiminnoille asetetut tavoitteet ja näitä kuvaavat tunnusluvut sekä näiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2018 - 2021

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2018–2021

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu vaalikauden hallitusohjelmiin ja hallinnonalan vahvistamiin strategisiin prioriteetteihin vuosille 2018–2021.

Näiden ja muiden hallituksen politiikka-asiakirjojen pohjalta on hallinnonalalle määritelty suunnittelukauden 2016 - 2021 vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet, jotka ohjaavat hallinnonalan toimintaa ja voimavarojen kohdentamista.

Tämä toiminta- ja taloussuunnitelma on samalla ministeriön kehysehdotus.

Ulkoministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2018–2021 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 27 sivua, 271 kt)