Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus sisältävät suunnittelukauden strategiset toimintalinjaukset ja niihin perustuvat hallinnonalan tehtäville ja toiminnoille asetetut tavoitteet ja näitä kuvaavat tunnusluvut sekä näiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2017–2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2017–2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu vaalikauden hallitusohjelmiin ja hallinnonalan vahvistamiin strategisiin prioriteetteihin vuosille 2017–2020.

Näiden ja muiden hallituksen politiikka-asiakirjojen pohjalta on hallinnonalalle määritelty suunnittelukauden 2017 - 2020 vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet, jotka ohjaavat hallinnonalan toimintaa ja voimavarojen kohdentamista.

Tämä toiminta- ja taloussuunnitelma on samalla ministeriön kehysehdotus.

Ulkoministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2017–2020 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 21 sivua, 235 kt)