Tjänster för internationella medier

Utrikesministeriets kommunikationsavdelning ansvarar för kontakten till utländska medier i Finland och internationellt. Kommunikationsavdelningen ordnar varje år tiotals journalistbesök kring teman som är centrala för Finland.

I samband med statsbesök står kommunikationsavdelningen för mediearrangemangen och för att planera program för journalistgrupper. Vi ordnar också besök som har att göra med kulturell diplomati.

När det hålls presidentval och riksdagsval ansvarar kommunikationsavdelningen för ackrediteringen av utländska journalister, hjälper journalisterna med praktiska arrangemang och att få kontakt med finländska politiker och experter.