Tilinpäätökset

Ulkoministeriön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman, taseen ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Ulkoasiainministeriön tilinpäätös 2016

Ulkoasiainministeriön tilinpäätös sisältää osuudet toimintakertomus, talousarvion toteumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Ulkoasiainministeriön tilinpäätös 2016 (avautuu uuteen ikkunaan)(pdf, 2,3 Mt, 68 sivua)