FN förnyar sina fredsinsatser – Helsingfors värd för FN-panel tack vare Finlands fredsmedlingsinsatser

FN förnyar sina fredsinsatser – Helsingfors värd för FN-panel tack vare Finlands fredsmedlingsinsatser

Pressmeddelande 57/2015
23.2.2015

En FN-panel på hög nivå ledd av Östtimors före detta president José Ramos-Horta besöker Helsingfors den 23-24 februari. Internationella sakkunniga och FN:s vängrupp för fredsmedling deltar i en workshop om konfliktförebyggande och fredsmedling. Ramos-Horta kommer också att träffa Republikens president Sauli Niinistö, utrikesminister Erkki Tuomioja och president Martti Ahtisaari under sitt Finlandsbesök.

Panelen som är tillsatt av FN:s generalsekreterare har som uppgift att framställa rekommendationer för förnyelse av FN:s fredsbevarande och fredsmedling. ”Jag är glad över att Ramos-Hortas panel vill ha mötet i Helsingfors. Det är ytterligare ett bevis på att Finlands insatser för att utveckla fredsmedlingen uppskattas”, säger utrikesminister Tuomioja.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon tillsatte hösten 2014 en sakkunnigpanel på hög nivå för att bereda en utvärderingsrapport gällande FN:s fredsoperationer. Den undersökning som nu inletts är bredare och täcker förutom fredsbevarandet också FN:s politiska insatser och fredsmedlingen. Syftet med granskningen är att förstärka FN:s och det internationella samfundets metoder för att förebygga konflikter, trygga fred och lösa väpnade konflikter. Senast gjordes en motsvarande granskning år 2000, då den så kallade Brahimirapporten ledde till att FN:s fredsbevararverksamhet omarbetades.

Inom ramarna för granskningen arbetar Finland särskilt för att fredsmedlingens ställning i FN:s fredsinsatser ska förstärkas. Finland drar nytta av sitt gedigna fredsbevararkunnande när FN:s fredsbevararverksamhet förnyas, och strävar efter att flera kvinnor ska delta i konfliktlösning.

Till panelens workshop i Helsingfors är medlemmarna i den av Finland och Turkiet ledda FN:s vängrupp för fredsmedling inbjudna, likaså ledare för internationella fredsmedlingsorganisationer, samt sakkunniga och finländska fredsmedlingsaktörer. Utrikesminister Tuomioja deltar i workshopen.

I samband med Ramos-Hortapanelens workshop ordnas den 25 februari i Helsingfors ett sammanträde för huvudstadsrepresentanterna i FN:s vängrupp för fredsmedling.

För mera information: enhetschefen Katri Viinikka, tfn 0295 351 244 och ambassadrådet Emmi Oikari, tfn 0295 351 735.

Tässä palvelussa myös