YK:n yleiskokouksessa sopuisa aseidenriisuntakeskustelu

YK:n yleiskokouksen aseidenriisuntaa ja kansainvälistä turvallisuutta koskeva keskustelu käytiin asiallisessa ja rakentavassa ilmapiirissä. Komiteatyö saatiin päätökseen pari päivää etuajassa.

Ydinaseiden leviämisen uhkaa Lähi-idässä koskeva päätöslauselma hyväksyttiin keskiviikkona. Päätöslauselma sai puolelleen jäsenvaltioiden laajan enemmistön (139) ja tänäkin vuonna EU-maiden yhtenäisen tuen.

Ydinaseriisuntaa koskevat kaksi keskeistä aloitetta saivat entistä laajemman tuen. Uuden agendakoalition ja Japanin esitykset ydinaseettomaan maailmaan tähtäävistä toimenpiteistä pohjautuivat suurelta osin aikaisemmin keväällä ydinsulkusopimuksen (NPT) tarkastelukokouksessa yksimielisesti hyväksyttyihin päätöksiin.

Lisäksi päätettiin, että Geneven aseidenriisuntakonferenssin pitäisi käynnistää neuvottelut halkeamiskelpoisen ydinmateriaalin tuotannon kieltämiseksi.

Venäjän esittämä ohjustorjuntasopimusta (ABM) koskeva päätöslauselma hyväksyttiin viime vuotiseen tapaan. Jäsenvaltioiden suhtautuminen ei ole asiassa muuttunut. Yhdysvallat vastusti edelleen esitystä ja suuri joukko jäsenvaltioita mm. EU -maiden enemmistö (ml. Suomi) pidättyi äänestyksestä.

Ohjusteknologian leviämisen ehkäisemiseksi perustetaan asiantuntijaryhmä. Kansainvälistä ohjusteknologiaa valvovan ryhmän (MTCR) puheenjohtajana ensi syksyyn toimiva Suomi seuraa asiantuntijaryhmän työn edistymistä.

Pienaseita ja niiden laitonta kauppaa käsittelevä YK:n konferenssi järjestetään New Yorkissa heinäkuussa 2001. EU-maat ovat olleet keskeisenä osapuolena edistämässä tätä hanketta.

Lisätietoja: linjajohtaja Aleksi Härkönen, UM, puh. 1341 6195, yksikön päällikkö Pilvi-Sisko Vierros, UM, puh. 1341 5580 ja ministerineuvos Harri Mäki-Reinikka, New York,puh. +1-917-224-5686

YK