YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Harri Holkeri sai Japanin täyden tuen turvaneuvoston uudistuksille

YK:n yleiskokouksen 55. istuntokauden puheenjohtaja Harri Holkeri tapasi 2. huhtikuuta Japanin vierailunsa ensimmäisenä päivänä pääministeri Yoshiro Morin ja ulkoministeri Yohei Konon. Holkeri painotti matkansa liittyvän tiiviisti viime syyskuussa pidetyn huippukokouksen seurantaan.

Keskusteluissa pääministeri Mori otti esille mm. YK:n turvaneuvoston reformin ja Japanin täyden tuen Holkerin pyrkimyksille uudistusten eteenpäinviemisessä. Holkeri painotti, että pääkaupunkien mukaan saaminen keskusteluihin on tärkeää, koska viimekädessä päätökset tässä kysymyksessä tehdään siellä. Keskusteluissa käsiteltiin myös Afrikan tilannetta sekä painotuksen siirtymistä yhä enemmän inhimillisen turvallisuuskäsitteen tärkeyteen kokonaisvaltaisessa kriisinehkäisyssä.

Ulkoministeri Kono otti esille viimeaikaiset matkansa Persianlahden alueelle sekä Japanin huippukokoukset presidentti Bushin ja Putinin kanssa. Kioton pöytäkirjan osalta molemmat osapuolet totesivat huolensa viimeaikaisesta kehityksestä Yhdysvaltain lausuntojen valossa. Tilanteen todettiin vaativan poliittista aktiviteettia ja keskustelujen toivottiin jatkuvan.

Loppuviikolla Holkerin matka jatkuu Hiroshimaan. Käynnin todettiin olevan tärkeä viesti konfliktien ennaltaehkäisyn ja ydinaseriisunnan edistämisessä sekä ydinaseiden leviämisen estämisessä.

YK