YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Harri Holkeri puhui monikulttuurisuuden puolesta


Valtioneuvos Harri Holkeri, YK:n 55. yleiskokouksen puheenjohtaja, puhui 7. elokuuta Viron YK-liiton kesäseminaarissa Saarenmaalla. Kulttuurieroja ja monikulttuurisuutta käsittelevä kesäseminaari kuului Holkerin virallisen Viron vierailun ohjelmaan. Holkeri vieraili Virossa 6.-7. elokuuta 2001.

Kesäseminaarissa pitämässään puheessa Holkeri otti kantaa monikulttuurisuuden synnyttämiin haasteisiin. Hänen mukaansa koulutuksella on keskeinen asema kulttuurienvälisen suvaitsevaisuuden lisääjänä. Holkeri korosti erityisesti ihmisoikeuksia ja kulttuurienvälistä ymmärtämystä käsittelevän tiedon merkitystä.

Holkeri painotti YK:n olevan keskeisessä asemassa yhteisymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisäämisessä. Hän kuitenkin muistutti, että YK tarvitsee jäsenmaiden apua onnistuakseen tässä tavoitteessa. Holkeri mainitsi erityisongelmana suvaitsemattomuudesta johtuvat konfliktit ja totesi YK:n ja sen jäsenmaiden pyrkivän kohti ennaltaehkäisevää toimintaa konflikteihin reagoimisen sijasta.

Ensimmäisenä vierailupäivänä Holkerin ohjelmassa oli tapaaminen Viron presidentti Lennart Meren kanssa. Toisena vierailupäivänä Holkeri tapasi Viron pääministeri Mart Laarin. Vierailunsa aikana Holkeri tapasi myös YK:n järjestöjen Viron edustajia ja keskusteli heidän kanssaan ajankohtaisista asioista.

Holkerin vierailu Viroon on yksi viimeisiä virallisia vierailuja puheenjohtajuuskauden aikana. Holkerin kausi YK:n yleiskokouksen puheenjohtajana päättyy 10. syyskuuta.

Lisätietoja: puheenjohtajan tiedottaja Minna Kaihovirta, puh: +1 212 963 1895, sähköposti:GASpokesperson@un.org

kesäseminaarissa kokonaisuudessaan)
Puhe ja vierailuohjelma puheenjohtajan verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Viro
ihmisoikeudet
kulttuuri