Harri Holkeris uttalande på Förenta nationernas dag som president för generalförsamlingen

Förenta nationerna är vårt enda verkligt globala och representativa världssamfund. Det är det enda ställe där alla länder, både stora och små, kan mötas på jämbördig basis för att försöka arbeta gemensamt för att lösa de enorma problem som vår värld stöter på. Men vi är tvungna att arbeta tillsammans, då det blott är tillsammans som vi kan få bukt med fattigdomen, kämpa mot HIV/AIDS, främja mänskliga rättigheter, skydda vår miljö, förhindra konflikter och ta itu med alla andra utmaningar som vi möter.

Alltför många av både de civila och militära anställda vid Förenta nationerna har gett sitt liv för att förbättra vårt eget. Vi måste förvissa oss om att deras trygghet och säkerhet förbättras. Denna dag hyllar vi dem. Och också alla de andra som arbetar för en bättre värld.

Vid Millennium toppmötet här i Förenta nationerna gjorde de ledande statsmännen en historisk insats. De förband sig till verkliga mål som, om de uppfylls, kommer att garantera att våra barn får ärva en bättre plats att leva på. Men dessa mål kan inte nås blott genom löften. Vi behöver handling.

Jag lovar att göra mitt yttersta för att få regeringarna i världen att uppfylla dessa löften. Jag hoppas att ni också kommer att utnyttja Förenta nationernas dag för att ånyo förbinda er till att arbeta för de mål som denna organisation står för nämligen fred, rättvisa och jämlikhet. Låt oss inte glömma att Förenta nationerna representerar förhoppningarna bland alla folk i världen.

UN:s websida(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Presidents websida(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK