Ordföranden för FN:s generalförsamling Harri Holkeri öppnade medborgarorganisationernas konferens i Wien

Ordföranden för FN:s 55te generalförsamling Harri Holkeri betonade utvecklingen av kompanjonskapet mellan regeringar och medborgarorganisationer, i sitt öppningstal vid medborgarorganisationernas konferens i Wien.

Skötseln av världsomfattande frågor innebär enligt Holkeri, att FN, regeringarnas och medborgarsamhällenas verksamhet stöder och kompletterar varandra. Medborgarorganisationerna har spelat en viktig roll för förverkligandet av målsättningarna för FN:s världskonferens. Trots detta bör man ständigt sträva efter att vidare utveckla samarbetet.

De olika parterna bör tillsammmans överväga vilka modellerna för medborgarorganisationernas deltagande och koordineringen av FN-systemets olika delområden bör vara. Medborgarorganisationerna borde också själva ge sina synpunkter på samarbetsformerna. Holkeri betonade, att de behövs öppnare åsiktsutbyte och ömsesidig respekt bland samarbetsparterna.

I sitt tal hänvisade Holkeri också till mötet, som för en vecka sedan hållits i New York, där man behandlade uppföljningen av Millennium-toppmötet.

Under sin första officiella resa som ordförande för FN:s generalförsamling träffar Holkeri också talmannen för Österrikes parlament Heinz Fischer och generaldirektören för FN:s industriutvecklingsorganisation Carlos Magarnios. En middag arrangerad av den Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens (ESSO) Finlandambassadör Pekka Kujasalo, där samarbetet mellan ESSO och FN kommer att diskuteras, finns också på programmet

Ytterligare informaiton:

Susan Markham, ordförandens informatör, +1 212 963 1895

Presskonferensen i Wien:
Ingrid Lehmann, direktör för informationsenheten, +432 260 60 5676


Mr Holkeri´s opening address

Conference on Non-Governmental Organizations(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK