Rapport av FN:s befolkningsfond: Tioåriga flickor nyckeln till att uppnå de globala målen

Rapport av FN:s befolkningsfond: Tioåriga flickor nyckeln till att uppnå de globala målen

Pressmeddelande 198/2016
20.10.2016


Tvångsäktenskap, utnyttjande av barnarbetskraft, könsstympning och andra skadliga seder och praxis som undergräver flickors hälsa och rättigheter hotar att hindra världen från att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, varnar FN:s befolkningsfond UNFPA i sin rapport The State of the World Population 2016 som publiceras idag.

Skadliga praxis som kränker flickors mänskliga rättigheter tar ifrån dem deras möjlighet att leva ett fullskaligt liv och delta i samhällets utveckling ens som vuxna. Utan flickorna kan FN:s globala mål för hållbar utveckling inte uppnås.

Tio år är en vändpunkt i en flickas liv, just innan hon når puberteten. Vad hon har för utsikter varierar stort i olika delar av världen.

En tioåring har otaliga möjligheter framför sig. Hon kan själv fatta beslut, påverka sin skolgång och sin karriär och delta i att bygga upp samhället. En annan tioårings liv styrs av diskriminerande normer och lagstiftning som begränsar hennes rättigheter. På tröskeln till tonåren behandlas hon som någons egendom, hon kan tvingas gifta sig, bli mamma fastän hon själv är ett barn och hon har ingenting att säga om sin framtid.

Agenda 2030 som antogs för ett år sedan fastställer globala utvecklingsmål för de kommande 15 åren. Målen siktar på en jämlik utveckling där ingen lämnas utanför. Om man lyckas undanröja de hinder som begränsar tioåriga flickors liv är det betydligt sannolikare att målen uppnås, kostaterar rapporten.

De politiska styrmekanismer som regeringarna har till sitt förfogande har ökat till antalet under de senaste tio åren. Regeringar kan till exempel förbjuda skadliga praxis som barnäktenskap och stödja fattiga familjer så att flickorna kan gå i skola. Det är också viktigt att stödja flickors yrkeskunskaper och stärka kunskapen om deras sexuella och reproduktiva hälsa.

”Flickor ska själva få välja vad de vill göra med sina liv. Ändå gifter sig 47 000 flickor under 18 år varje dag, en del så unga som 10 år gamla. Barnäktenskap är orsaken till att en tredjedel av de flickor som avbryter sin skolgång gör det. Nu är det hög tid att ingripa i dessa siffror”, konstaterar UNFPA:s  vice generaldirektör och FN:s biträdande generalsekreterare, finländaren Laura Londén.

Temat är också viktigt för utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen som deltog i utgivningen av UNFPA:s rapport i Helsingfors.

”För att samhällen verkligen ska kunna resa sig och stå på egna ben behövs allas kunnande och insats. Flickornas ställning avspeglas på flera av de globala målen och vi anser att det är viktigt att också Finland arbetar för deras rättigheter genom sin utvecklingspolitik.”

Plock ur rapporten:

  • Av världens tioåriga flickor bor nio av tio i utvecklingsländer och en av fem i världens minst utvecklade länder.

  • Varje år som en flicka hålls kvar i skolan höjs hennes lön senare i livet med 11,7 procent (motsvarande tal för pojkar är 9,6 procent). Ändå får 16 miljoner flickor i åldern 6–11 inte gå i skolan alls.

  • Om alla de tioåriga flickor som nu blir utan utbildning skulle gå ut högstadiet skulle det bidra med 21 miljarder dollar till världsekonomin.

  • Tio procent av flickorna i åldern 5–14 utför över 28 timmar hushållsarbete i veckan, vilket är dubbelt så mycket som pojkarna.

  • I världen gifter sig kring 47 700 flickor under 18 år varje dag.

UNFPA:s rapport State of the World Population 2016: 10. How Our Future Depends on a Girl at This Decisive Age: http://www.unfpa.org/publications

Man kan också beställa rapporten från Väestöliitto: laura.lipsanen@vaestoliitto.fi

Ytterligare information: Pernille Fenger, chef för UNFPA:s nordiska kontor, tfn +45 2097 4898, fenger@unfpa.org, Ismo Kolehmainen, ambassadråd, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, utrikesministeriet, tfn 0295 351 858, Eija Palosuo, informatör, utrikesministeriet, tfn 0295 351 961

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi