FN:s befolkningsfond: Bland världens 1,8 miljarder unga finns en stor potential

FN:s befolkningsfond: Bland världens 1,8 miljarder unga finns en stor potential

Pressmeddelande 255/2014
18.11.2014

I världen finns 1,8 miljarder unga, varav nio av tio bor i utvecklingsländer. Genom att satsa på ungas utbildning, hälsa och rättigheter har utvecklingsländerna ypperliga möjligheter till ekonomisk tillväxt och att öka välfärden, konstateras det i en färsk rapport från FN:s befolkningsfond (UNFPA).

UNFPAs befolkningsrapport The Power of 1.8 Billion – Adolecents, Youth and the Transformation of the Future offentliggjordes i Finland den 18 november i gymnasiet Ressun lukio i Helsingfors. Utvecklingsminister Sirpa Paatero underströk Finlands möjligheter att för sin del stöda ungas tillväxt och utveckling såväl inom landet som i utvecklingsländerna.

"Unga är ett bra exempel på att varje land har en uppgift utgående från egna utgångspunkter – även vi i Finland och Europa. Den rådande ekonomiska situationen och arbetslösheten riskerar att lämna en hel generation utanför många möjligheter. Detta är i hög grad en fråga om hållbar utveckling, som man bör beakta då de internationella utvecklingsmålen för 2015–2030 bereds", sade utvecklingsminister Paatero.

I cirka 60 länder håller en förändring av åldersstrukturen på att ske, i takt med vilken personer i arbetsför ålder kommer att bli fler än barn och äldre personer. Samtidigt påminner rapporten om att till och med 60 procent av de unga i utvecklingsländerna är utan studieplats eller fast arbete. Över 500 miljoner unga är tvungna att klara sig på mindre än två US-dollar per dag.

 "Dessa hundratals miljoner unga stöter på sociala, ekonomiska och andra hinder för sitt välbefinnande och för förverkligandet av hela deras tillväxtpotential. Det internationella samfundet, ländernas regeringar, sammanslutningar och familjer spelar alla sin roll för avskaffandet av dessa hinder. De unga är vår framtids innovatörer, skapare och ledare. Men de kan bara förändra framtiden om de har kunskaper, hälsa och alternativ i sina liv. Bara genom att investera i de ungas mänskliga kapital kan länderna dra nytta av den tillväxtmöjlighet förändringarna i befolkningsstrukturen för med sig och lyfta miljoner människor ur fattigdom", sade regiondirektören för FN:s befolkningsfond Heimo Laakkonen.

Av rapporten framgår att man på 1950- och 1960-talen satsade på unga och på deras familjeplanering och prevention i många länder i östra Asien. Det inverkade på många länders ekonomiska tillväxt. Om de afrikanska länderna söder om Sahara skulle göra motsvarande satsningar på unga, kunde områdets ekonomi växa med upp till 500 miljarder US-dollar per år under 30 års tid.

Befolkningsförbundet kommer att publicera ett finskt sammandrag av rapporten "1,8 miljardin voima – Nuoret ja tulevaisuuden muutos" på sin webbplats www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys/materiaalit

För mera information: regiondirektör Heimo Laakkonen (UNFPA), tfn +90 212 705 3651, laakkonen@unfpa.org, ambassadråd Johanna Karanko (UM), tfn 0295 350 712, johanna.karanko@formin.fi, minister Paateros specialmedarbetare Sonja Kekkonen, tfn 050 311 1828, sonja.kekkonen@formin.fi

Muualla verkossa