FN:s nya resolution efterlyser effektivare fredsmedling för konfliktlösning

FN:s nya resolution efterlyser effektivare fredsmedling för konfliktlösning

Pressmeddelande 170/2016
13.9.2016

Den 9 september antog FN:s generalförsamling, på förslag av Finland, FN:s fjärde resolution om fredsmedling.

Utrikesminister Timo Soini anser att resolutionen är ett viktigt steg i strävan att stärka fredsmedlingen och utnyttjandet av medling i konfliktlösning.

”De allt mer komplexa och långtgående konflikterna ställer hårda krav på fredsmedlingen. Också små framsteg stärker förtroende och kan rädda människoliv. Det är viktigt att fredsmedlingens mekanismer utnyttjas fullskaligt för att lösa konflikter och att FN:s regionala organisationer, stater och civilsamhället utvecklar sin kapacitet för fredsmedling”, säger utrikesminister Soini.

Med hjälp av resolutionen, som förhandlats fram av Finland och Turkiet, strävar man också efter att stärka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer samt att öka civilsamhällets och kvinnors deltagande i att förebygga och lösa konflikter.

”En förutsättning för hållbar fred är att alla parter som berörs av konflikten förbinder sig till att följa fredsavtalet och att arbeta för att freden upprätthålls. Det innebär att de måste involveras i fredsprocessens olika skeden.”

Generalförsamlingens resolution bereddes i FN:s vängrupp för fredsmedling som leds av Finland och Turkiet. Gruppen presenterade resolutionen för generalförsamlingen i början av juli.

Under förhandlingarnas lopp har flera stater insett att fredsmedling har en avgörande roll när det gäller att förebygga och lösa konflikter.

Den nya resolutionen stärker ytterligare Finlands roll som utvecklare av internationell fredsmedling. Finland fortsätter att aktivt satsa på internationell fredsmedlingsverksamhet och att utveckla och stärka sin nationella kapacitet för dialog och fredsmedling i enlighet med statrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Ytterligare information: Mervi Kultamaa, ambassadråd, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 050 308 2824, Kaisa-Reetta Karhu, ambassadråd, FN-representationen, New York, tfn +1 917 294 3917.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös