Chefen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka besöker Finland

Chefen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka besöker Finland

Pressmeddelande 97/2016
18.5.2016

Chefen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka från Sydafrika besöker Finland den 19–20 maj på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Mlambo-Ngcuka kommer också att träffa republikens president  Sauli Niinistö, som hör till gruppen Impact Chapions som består av stats- och regeringschefer och ledare från företags- och universitetsvärlden som stöder UN Womens initiativ HeforShe. Under sitt besök träffar hon också företrädare för den finländska privata sektorn och besöker riksdagens utrikesutskott.

Syftet med besöket är att diskutera samarbetet mellan Finland och UN Women, de nya riktlinjerna för Finlands utvecklingspolitik och organisationens samarbete med den privata sektorn. Mlambo-Ngcuka kommer också att föra diskussioner om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling och om toppmötet för humanitärt bistånd som hålls i Istanbul den 23–24 maj.

Att förbättra kvinnors och flickors ställning och rättigheter är en av fyra prioriteter i Finlands utvecklingspolitik. Finland har varit en kraftfull understödjare av UN Women ända sedan organisationen inledde sin verksamhet 2011 och Finland är fortfarande en av organisationens främsta finansiärer. I år ger Finland UN Women 10 miljoner euro i så kallat allmänt stöd. Därtill stöder Finland organisationens program i bland annat Kenya, Tanzania, Nepal, Jordanien, Kirgizistan och Kosovo samt regionala program i Nordafrika och Mellanöstern.

UN Women är världens ledande förespråkare av kvinnors och flickors rättigheter och ställning. Organisationens mål är att säkerställa lika rättigheter och möjligheter åt alla oberoende av kön. Organisationen har en viktig roll i genomförandet av de globala målen och särskilt de som handlar om jämlikhet: att uppnå jämställdhet, att avskaffa alla former av diskriminering och skadliga sedvänjor som drabbar kvinnor och flickor, i hela världen till 2030.

Ytterligare information:
Marjaana Ettala, ansvarig tjänsteman, utrikesministeriets enhet för FN:s utvecklingsfrågor, tfn 0295 351 683
Marja Koskela, Minister Toivakkas diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 633

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Muualla verkossa