Chefen för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar Pierre Krähenbühl till Finland

Chefen för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar Pierre Krähenbühl till Finland

Pressmeddelande 71/2016
18.4.2016

Chefen för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA, Pierre Krähenbühl besöker Finland den 19 april på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka. Tema för mötet är situationen gällande de palestinska flyktingarna både i Palestinska området, i Syrien och i grannländerna.

Krähenbühl kommer också att träffa utrikesminister Timo Soini och diskutera UNRWA:s verksamhet, och föra samtal om situationen i Mellanöstern med utrikesministeriets tjänstemannaledning. Han kommer också att delta i utrikesutskottets sammanträde i riksdagen, träffa representanter för utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamöter och företrädare för civilsamhället.

UNRWA har en viktig stabiliserande funktion i Mellanöstern. Organisationen sörjer för över fem miljoner palestinska flyktingars basservice på Västbanken, i Gaza, Syrien, Jordanien och Libanon. Krisen i Syrien och den allt sämre humanitära situationen i Gaza har ytterligare ökat hjälpbehovet. Om inte levnadsförhållandena i Gaza förbättras uppskattas området bli obeboeligt under de närmaste fem åren.

UNRWA står bland annat för undervisningen för närmare en halv miljon barn och erbjuder över tre miljoner barn hälso- och sjukvård. Kring 1,5 miljoner palestinska flyktingars bostadsförhållanden har förbättras antingen i läger eller genom återuppbyggande. I Syrien lever 460 000 palestinska flyktingar som är beroende av UNRWA:s bistånd. Följderna av kriget i Syrien avspeglar sig också på Jordanien och Libanon där 2,5 miljoner palestinska flyktingar lever med stöd av organisationen.

UNRWA är en viktig aktör i regionen för Finland. Förra året var Finlands stöd till organisationen 5,5 miljoner euro varav 4,5 miljoner var allmänt stöd till organisationens löpande verksamhet och resten nödhjälp, särskilt till den humanitära situationen i Gaza. I år har Finland beviljat 4,5 miljoner euro i allmänt stöd till UNRWA.

Ytterligare information: Marja Koskela, Minister Toivakkas diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 633, Claus Jerker Lindroos, enhetschef, tfn 0295 351 234, Kirsi Pere, informatör, tfn 050 462 6313 (intervjuförfrågningar).