FN:s högkommissarie för flyktingfrågor Filippo Grandi besöker Finland

FN:s högkommissarie för flyktingfrågor Filippo Grandi besöker Finland

Pressmeddelande 188/2016
11.10.2016

Chefen för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), högkommissarie Filippo Grandi, besöker Finland fredagen den 14 oktober.

Under sitt besök träffar Grandi bland annat republikens president Sauli Niinistö, utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och representanter för inrikesministeriet. Flyktingkommissarien ska också bekanta sig med en flyktingförläggning i Helsingfors.

Under besöket diskuteras den globala situationen när det gäller flyktingskap och påtvingad migration, aktuella asylfrågor samt uppföljningen av högnivåmötena om migration som hölls i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling. På agendan står också samarbetet mellan Finland och UNHCR samt betydelsen av innovation i den humanitära biståndsverksamheten.

FN:s flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) är FN:s flyktingorganisation med globalt ansvar för humanitärt bistånd och skydd för flyktningar och för att finna lösningar till flyktingkriser. UNHCR är en av de största organisationerna för humanitärt bistånd och en av de främsta kanalen för Finlands humanitära bistånd. Förra året finansierade Finland organisationens verksamhet med drygt 20 miljoner euro.

Filippo Grandi har varit FN:s flyktingkommissarie sedan den 1 januari 2016 och det här är hans första besök i Finland i denna egenskap.

Det har aldrig tidigare funnits så många människor på flykt i världen som nu. För närvarande är 65 miljoner människor på flykt från sina hem. Av de 21 miljoner flyktingar som tagit sig över gränsen till ett annat land är bor 90 procent i utvecklingsländer, såsom Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran och Etiopien. Flest flyktingar kommer det just nu från Syrien (4,9 miljoner människor), Afghanistan (2,7 miljoner människor) och Somalia (1,1 miljoner människor). Behovet av humanitärt bistånd och utveckling är enormt och kräver allt mer internationellt samarbete.

Ytterligare information: Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 46 43 93, och Claus Jerker Lindroos, enhetschef, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 132 1416