Chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP Helen Clark besöker Finland

Chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP Helen Clark besöker Finland

Pressmeddelande 38/2016
2.3.2016

Chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP Helen Clark besöker Finland den 3–4 mars. Tema för besöket är bland annat hur vi kan stödja hållbar utveckling och återhämtning efter konflikter i bräckliga stater.

Clark kommer att träffa utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka. Under mötet diskuteras bland annat riktlinjerna för Finlands utvecklingspolitik utgående från den nya redogörelsen, partnerskapet mellan Finland och UNDP, situationen i Syrien och Irak samt toppmötet om humanitärt bistånd i Istanbul i maj. Clark ska besöka riksdagens utrikesutskott och träffa ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper. Hon kommer också att hålla ett anförande under ett öppet seminarium som ordnas av Finlands FN-förbund och UNDP om hur de globala målen för hållbar utveckling ska genomföras i bräckliga stater.

UNDP har en central roll när det gäller att verkställa de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Organisationen fokuserar särskilt på att främja god förvaltning och rättsstatsutveckling, att förebygga konflikter och stödja återhämtning efter konflikter. UNDP är det FN-organ som har det mest omfattande nätverket med verksamhet i så gott som alla FN:s medlemsländer.

UNDP, som fyller 50 år i år, är en viktig och långvarig partner för Finland. Finlands fokus ligger särskilt på arbetet för demokratisk förvaltning och rättsstatsutveckling samt på förebyggande av och återhämtning efter konflikter. Finland stödjer bland annat pågående projekt i Syrien, Centralasien och Myanmar med sammanlagt 25 miljoner euro. Till exempel UNDP:s regionala program med syfte att stärka lokalsamhällenas bärkraft i Syrien och dess grannländer understöds med fyra miljoner euro. Finland ger i år en miljon euro i så kallat allmänt bidrag, särskilt för verkställandet av Agenda 2030.

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Toivakkas diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 633, Ismo Kolehmainen, ambassadråd, tfn 0295 351 858 och Kirsi Pere, informatör, tfn 050 462 6313 (intervjuförfrågningar).