FN:s medlemsländer godkände nya mål och handlingsplan för hållbar utveckling

FN:s medlemsländer godkände nya mål och handlingsplan för hållbar utveckling

Pressmeddelande 215/2015
25.9.2015 

Medlemsländerna godkände nya mål och en handlingsplan för hållbar utveckling när FN-toppmötet öppnades den 25 september 2015. Målen och handlingsplanen kommer att styra arbetet för hållbar utveckling i hela världen fram till 2030 – också i Finland. 

Målen och handlingsplanen Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development är en fortsättning på FN:s millenniemål, som löper ut i år, och på handlingsprogrammet Agenda 21 som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Den nya handlingsplanen är ännu mera ambitiös och omfattande: den innehåller 17 målsättningar och under dem 169 detaljerade mål. Det övergripande målet är att utrota fattigdomen och att skapa en hållbar utveckling både när det gäller ekonomin, människors välfärd och miljön. Det ingår bland annat mål som gäller att eliminera all svält, att garantera utbildning av god kvalitet och ett sunt liv åt alla, jämlikhet mellan könen, fredliga samhällen och fungerande förvaltning, hållbara konsumtionsvanor och produktion, att bekämpa klimatförändringen och skydda naturens mångfald.

I sitt anförande när toppmötet öppnades framhävde republikens president Sauli Niinistö vikten av hållbar utveckling med tanke på jämställdheten mellan könen och på miljön.

”Investeringar i jämställdhet mellan könen är en direkt väg till att minska fattigdom, att skapa inkluderande tillväxt och välfärd. Vi kan helt enkelt inte lösa väldens problem samtidigt som hälften av befolkningen hålls underordnad och borta från ledande ställningar. För att uppnå detta mål måste vi förändra vårt sätt att tänka och handla.

En annan avgörande faktor som vi inte kan ignorera är miljöns hållbarhet. Vi behöver ett ambitiöst klimatavtal i Paris. Det är världens bästa och sista chans att få till stånd ett avtal som minskar koldioxidutsläppen”, sade president Niinistö.

Toppmötet räcker tre dagar och rekordmånga länder deltar: kring 160 stats- och regeringschefer samt en stor skara organisationer, företag och andra samhällsaktörer.

”Det rekordstora deltagandet vittnar om ett starkt engagemang. Utgångspunkten är att hela samhället och alla världens länder ska delta i att skapa en hållbar utveckling. Det officiella utvecklingssamarbetet spelar fortfarande en viktig roll, särskilt när det gäller att stödja de minst utvecklade länderna, men också där förverkligas och finansieras utvecklingen av en bred skara. Det är viktigt att stärka ländernas egna resurser. Det gör Finland till exempel genom att stödja utvecklingen av beskattningen och av den privata sektorn i utvecklingsländer”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Målsättningarna och handlingsplanen för hållbar utveckling är en central utgångspunkt för Finlands nya utvecklingspolitiska riktlinje som blir färdig under hösten.

Länkar:


För mera information: minister Toivakkas specialmedarbetare Marja Koskela, tfn 040 352 0463, marja.koskela@formin.fi, och utrikesrådet Riitta Resch, Post 2015-koordinator, tfn 050 526 3318, riitta.resch@formin.fi