Finland välkomnar FN:s laboratorium för teknisk innovation till Aalto-universitetet

Finland välkomnar FN:s laboratorium för teknisk innovation till Aalto-universitetet

Pressmeddelande 206/2017
29.11.2017

FN:s första laboratorium för teknisk innovation (United Nations Technology Innovation Lab, UNTIL) lanseras under ett sidoevenemang till Slush torsdagen den 30 november. Evenemanget ordnas av utrikesministeriet och FN:s IKT-kontor. Det första labbet kommer att inrättas i det nyöppnade tillväxtföretagscentret A Grid på Aalto-universitetets campus i Esbo. Ytterligare två labb kommer att grundas 2017, i Asien och i Afrika, och det globala nätverket ska fortsätta växa under 2018.

Sidoevenemangets program består av en paneldebatt om teknikens roll i att främja utvecklingen enligt de globala målen i Agenda 2030 och anföranden av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och överdirektören för närings- och innovationsavdelningen vid arbets- och näringsministeriet Ilona Lundström.

Placeringen av labbet i Finland har planerats i samarbete med Finlands regering. Labbet ska fokusera på cirkulär ekonomi, utbildning, fred och säkerhet samt hälsa. Vart och ett av UNTIL-labben ska fokusera på olika tematiska områden som är centrala för de specifika behoven i regionen där labbet är placerat. FN:s laboratorier för teknisk innovation ska utgöra en plattform för problemlösning för FN, den privata sektorn, den akademiska världen och civilsamhället, med stöd av startupföretag.

Ytterligare information: Sinikka Antila, ambassadör, ledande sakkunnig, handel och utveckling, tfn +358 295 351 329

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.