Finländsk expert till ledningen för FN:s forskningsinstitut för vapennedrustning

Finländsk expert till ledningen för FN:s forskningsinstitut för vapennedrustning 

Pressmeddelande 285/2014
29.12.2014

Jarmo Sareva blir direktör för FN:s forskningsinstitut för vapennedrustning UNIDIR. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utnämnde 55-åriga Sareva till uppgiften för en mandatperiod som inleds i början av 2015. 

Institutet ligger i Genève där Sareva även arbetar för närvarande. Före sin utnämning till UNIDIR var Sareva chef för FN:s nedrustningskontors (UNODA) filial i Genève samt för vapennedrustningskonferensens sekretariat (Conference on Disarmament, CD). Sareva har bred erfarenhet även av andra betydande FN-uppdrag.

Sareva har tidigare varit ambassadör och ställföreträdande ständig representant vid Finlands FN-representation samt tjänstgjort inom många andra uppgifter inom Finlands utrikesförvaltning.

UNIDIR är ett forskningsinstitut vars verksamhet huvudsakligen finansieras med frivillig finansiering och som producerar oberoende och högklassig forskning om nedrustning och internationell säkerhet. UNIDIR stöder det internationella samfundets arbete inom nedrustnings- och vapenkontrollsektorerna även genom att erbjuda lösningsmodeller för frågor på FN:s agenda.

"UNIDIR:s styrka är arbetets oberoende och breda karaktär samt det anseende FN ger detta arbete", konstaterar Sareva.

Enligt Sareva är det viktigt att också i fortsättningen bevara oberoendet för institutets arbete. Som största utmaning nämner Sareva att få UNIDIR:s finansiering att stå på en stabil och förutsägbar grund.

För mera information: ambassadrådet Lauri Hirvonen, tfn 0295 351 794.